شرکت فولاد 369 ، فولاد369 ، foolad369

آیا باید میلگرد را ببندید یا جوش دهید؟

هنگامی که پروژه ای در پیش دارید، ممکن است این موضوع که آیا باید میلگرد را ببندید یا جوش دهید، اصلی ترین چیزی نیست که به ذهنتان خطور می کند.