24 بهمن 1401

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ناودانی

تمام مقاطع فولادی مورد استفاده در ساخت یک ساختمان مطمئناً مهم هستند. همچنین تغییرات قیمت در هر یک از این قطعات تاثیر مهمی در هزینه نهایی پروژه دارد. یکی از این محصولات ناودانی است که از 2 بال عمود بر یک بدنه تشکیل شده است که می توانند موازی یا عمود بر یکدیگر باشند. توجه داشته باشید که اگر تغییراتی در قیمت ناودانی ایجاد شود، می تواند هزینه های غیرمنتظره ای را برای پروژه شما به همراه داشته باشد.

برای عضویت رایگان باشگاه مشتریان فولاد ۳۶۹ اطلاعات خود را تکمیل کنید.

X