22 بهمن 1401

عرشه فولادی

عرشه فولادی، سازه ای متشکل از ورق های فولادی موجدار است که برای ساخت سقف و کف ساختمان استفاده می شود. یافتن روش های جدید برای تسریع در ساخت سقف نیز یکی از دغدغه های مهندسان بوده است که امروزه با وجود سقف عرشه فولادی آسان شده است. سقف عرشه فولادی نوعی ورق فولادی موجدار است که در دسته سقف های سبک قرار می گیرد. به عبارت دیگر به این سقف ها، سقف های مرکب نیز می گویند که ...

برای عضویت رایگان باشگاه مشتریان فولاد ۳۶۹ اطلاعات خود را تکمیل کنید.

X