12 بهمن 1401

قیمت قوطی صنعتی

قیمت قوطی های صنعتی برای بسیاری از افراد حائز اهمیت است زیرا از آن در ساخت قاب، در و پنجره و به طور کلی در ساخت و ساز استفاده می شود. برای خرید قوطی صنعتی باید به موارد مشابه، ضخامت این محصول و همچنین کاربرد مورد نظر توجه کرد. پروفیل های صنعتی فلزاتی هستند که از مواد مختلفی ساخته می شوند و در کاربردهای ساختمانی و صنعتی کاربرد دارند. پروفیل های صنعتی (قوطی صنعتی) در دسته ...

برای عضویت رایگان باشگاه مشتریان فولاد ۳۶۹ اطلاعات خود را تکمیل کنید.

X