شرکت فولاد 369 ، فولاد369 ، foolad369

آیا باید میلگرد را ببندید یا جوش دهید؟

هنگامی که پروژه ای در پیش دارید، ممکن است این موضوع که آیا باید میلگرد را ببندید یا جوش دهید، اصلی ترین چیزی نیست که به ذهنتان خطور می کند.

آیا زنگ زدگی روی میلگرد مشکل دارد؟

اگر تا به حال انبوهی از میلگردهای آماده برای استفاده در یک پروژه ساختمانی را دیده باشید، ممکن است متوجه شده باشید که زنگ زده به نظر می رسد. میلگرد زنگ