شرکت فولاد 369 ، فولاد369 ، foolad369

آیا زنگ زدگی روی میلگرد مشکل دارد؟

اگر تا به حال انبوهی از میلگردهای آماده برای استفاده در یک پروژه ساختمانی را دیده باشید، ممکن است متوجه شده باشید که زنگ زده به نظر می رسد. میلگرد زنگ