1 بهمن 1401

خرپا چیست؟

خرپا سازه ‌ای فلزی و چوبی است که اعضای تشکیل‌ دهنده آن مثلث ‌های به هم متصل‌ شده هستند که این مجموعه‌ ی متشکل از مثلث ‌ها در سازه ها به‌عنوان یک شی واحد عمل می‌ کند. وظیفه خرپا توزیع یکنواخت وزن، کنترل تنش و تراکم بدون ایجاد خمش و یا برش است. از نظر هندسی مثلث در مقایسه با اشکال چهار و یا چند ضلعی پایدارتر می باشد، زیرا برای جلوگیری از برش، گوشه‌ های این اشکال چند ضلعی باید به ‌جایی محکم و ...

برای عضویت رایگان باشگاه مشتریان فولاد ۳۶۹ اطلاعات خود را تکمیل کنید.

X