20 بهمن 1401

قیمت خاموت

میلگرد از جمله مهم ترین مقاطع فولادی است که به دلیل عملکرد بسیار خوب در سازه به اشکال مختلف در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از انواع آن خاموت است. در واقع خاموت همان میلگردی است که به صورت مربع خم شده و در برابر برش، پیچ یا جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی و اصلی به سازه موقعیت بسیار بالایی می بخشد. خاموت ها در دو دسته تنگ باز یا تنگ بسته در ساختمان استفاده می شوند.

برای عضویت رایگان باشگاه مشتریان فولاد ۳۶۹ اطلاعات خود را تکمیل کنید.

X