قیمت ورق روغنی

لیست قیمت روزانه فروش ورق روغنی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.5 1000 انبار تهران 51000 1402-03-16 نمودار
2 0.5 1250 انبار تهران 51000 1402-03-16 نمودار
3 1 1000 انبار تهران 55300 1402-03-16 نمودار
4 1 1250 انبار تهران 52500 1402-03-16 نمودار
5 2 1000 انبار تهران 53300 1402-03-16 نمودار
6 2 1250 انبار تهران 53400 1402-03-16 نمودار
دانلود جدول

ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.6 1000 کارخانه 54500 1402-03-16 نمودار
2 0.7 1000 کارخانه 47500 1402-03-16 نمودار
3 0.8 1000 کارخانه 50000 1402-03-16 نمودار
4 1 1000 کارخانه 48400 1402-03-16 نمودار
5 1.25 1000 کارخانه 51000 1402-03-16 نمودار
6 1.5 1000 کارخانه 51000 1402-03-16 نمودار
7 2 1000 کارخانه 50000 1402-03-16 نمودار
دانلود جدول