قیمت پروفیل ساختمانی

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل ساختمانی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

پروفیل ساختمانی کارخانه یاران

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 15*25 انبار تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 2.5 20*20 انبار تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
3 3 25*25 انبار تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
4 4 30*20 انبار تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی کارخانه جهان

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 10*25 انبار تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 2.5 10*30 انبار تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی کارخانه کیان پرشیا

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*40 انبار تهران 38400 1401-12-23 نمودار
2 2.5 25*10 انبار تهران 37900 1401-12-23 نمودار
3 3 30*20 انبار تهران 37900 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی تهران شرق

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 10*20 انبار تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 2.5 25*10 انبار تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
3 3 30*10 انبار تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
4 4 25*15 انبار تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی کارخانه صدرا

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*20 انبار تهران 38400 1401-12-23 نمودار
2 2.5 25*25 انبار تهران 38400 1401-12-23 نمودار
3 3 30*30 انبار تهران 38400 1401-12-23 نمودار
4 4 40*40 انبار تهران 38400 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی کارخانه ایران

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 25*25 کارخانه 38900 1401-12-23 نمودار
2 2.5 20*40 کارخانه 38900 1401-12-23 نمودار
3 3 50*50 کارخانه 38900 1401-12-23 نمودار
4 4 50*50 کارخانه 38900 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی کارخانه صابری

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 10*30 انبار تهران 37900 1401-12-23 نمودار
2 2.5 15*25 انبار تهران 37000 1401-12-23 نمودار
3 3 10*30 انبار تهران 37900 1401-12-23 نمودار
4 4 15*25 انبار تهران 39900 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول