قیمت ورق st52

لیست قیمت روزانه فروش ورق st52

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

ورق st52 کارخانه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 6 6000*1500 انبار تهران 48380 1401-12-23 نمودار
2 8 6000*1500 انبار تهران 48380 1401-12-23 نمودار
3 10 6000*1500 انبار تهران 48380 1401-12-23 نمودار
4 12 6000*1500 انبار تهران 48380 1401-12-23 نمودار
5 15 6000*1500 انبار تهران 48380 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

ورق st52 کارخانه اکسین

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 6000*2000 کارخانه 48470 1401-12-23 نمودار
2 12 6000*2000 کارخانه 46450 1401-12-23 نمودار
3 15 6000*2000 کارخانه 46240 1401-12-23 نمودار
4 20 6000*2000 کارخانه 38990 1401-12-23 نمودار
5 30 6000*2000 کارخانه 38370 1401-12-23 نمودار
6 40 6000*2000 کارخانه 38370 1401-12-23 نمودار
7 45 6000*2000 کارخانه 38770 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول