قیمت ورق st52

لیست قیمت روزانه فروش ورق st52

حذف فیلتر ها
نمایش با ارزش افزوده

ورق st52 فولاد مبارکه

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 6 6000*1500 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 8 6000*1500 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 10 6000*1500 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 12 6000*1500 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 15 6000*1500 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

ورق st52 اکسین

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 12 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 15 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 20 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 30 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 40 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول