قیمت ورق روغنی

لیست قیمت روزانه فروش ورق روغنی

حذف فیلتر ها
نمایش با ارزش افزوده

ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.5 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
2 0.5 1250 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
3 1 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
4 1 1250 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
5 2 1500 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
6 2 1250 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
دانلود جدول

ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.6 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 0.7 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 0.8 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 1 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 1.25 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 1.5 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
7 2 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول