قیمت ورق استیل

لیست قیمت روزانه فروش ورق استیل

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

ورق استیل وارداتی

ردیف ضخامت ابعاد الیاژ قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.3 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 0.4 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
3 0.5 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
4 0.6 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
5 0.8 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
6 1 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
7 1.25 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
8 2 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
9 2.5 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
10 3 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
11 4 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
12 5 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
13 6 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
14 8 1000 304 تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول