قیمت ورق آجدار

لیست قیمت روزانه فروش ورق آجدار

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

ورق آجدار کارخانه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 5 6000*1500 بنگاه تهران 48600 1401-12-23 نمودار
2 5 1000*2000 بنگاه تهران 43600 1401-12-23 نمودار
3 6 6000*1500 بنگاه تهران 48600 1401-12-23 نمودار
4 8 6000*1500 بنگاه تهران 48600 1401-12-23 نمودار
5 10 6000*1500 بنگاه تهران 48600 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

ورق آجدار کارخانه گیلان

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 4 1000 انبار تهران 32800 1401-12-23 نمودار
2 5 1000 انبار تهران 31200 1401-12-23 نمودار
3 6 1000 انبار تهران 32800 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول