قیمت ناودانی ایرانی

لیست قیمت روزانه فروش ناودانی ایرانی

حذف فیلتر ها
نمایش با ارزش افزوده

ناودانی شکفته

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 6 ناودانی ۶ متری کارخانه 28 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
2 8 ناودانی ۶ متری کارخانه 40 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
3 10 ناودانی ۶ متری کارخانه 50 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
4 12 ناودانی ۶ متری کارخانه 65 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
5 14 ناودانی ۶ متری کارخانه 80 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
دانلود جدول

ناودانی ناب تبریز

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 6 ناودانی ۶ متری کارخانه 28 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
2 8 ناودانی ۶ متری کارخانه 40 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
3 10 ناودانی ۶ متری کارخانه 50 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
4 12 ناودانی ۶ متری کارخانه 65 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
5 14 ناودانی ۶ متری کارخانه 80 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
6 16 ناودانی ۶ متری کارخانه 90 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
7 18 ناودانی ۶ متری کارخانه 110 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
دانلود جدول

ناودانی فولاد تهران

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 6 ناودانی ۶ متری کارخانه 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
2 8 ناودانی ۶ متری کارخانه 29 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
3 10 ناودانی ۶ متری کارخانه 39 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
دانلود جدول

ناودانی فایکو

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 18 ناودانی ۶ متری کارخانه اروپا 265 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
2 22 ناودانی ۶ متری کارخانه اروپا 305کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
دانلود جدول