قیمت ناودانی اروپایی

لیست قیمت روزانه فروش ناودانی اروپایی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

ناودانی اروپایی ترک

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران 104 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 10 ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران 123 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
3 12 ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران 160 کیلوگرم. کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
4 14 ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران 195 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
5 16 ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران 225 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
6 18 ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران 265 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
7 20 ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران 305 کیلوگرم. کارخانه. تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول