قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار هیربد زرندیه

حذف فیلتر ها
نمایش با ارزش افزوده

میلگرد آجدار هیربد زرندیه

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.6 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 19 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
7 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
8 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 58 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
9 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 76 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول