قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

حذف فیلتر ها
نمایش با ارزش افزوده

میلگرد آجدارصبا فولاد زاگرس

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم. کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
7 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
8 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول