قیمت لوله داربستی

لیست قیمت روزانه فروش لوله داربستی

حذف فیلتر ها
نمایش با ارزش افزوده

لوله داربستی اصفهان

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 3 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی جهان

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی تهران شرق

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی ایران

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی یاران

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی صدرا

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 2.35 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 3 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی کیان پرشیا

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول