قیمت تیرآهن

لیست قیمت روزانه فروش تیرآهن

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 12 تیرآهن 12 متری IPE 125 کیلوگرم انبار تهران 4200000 1401-12-23 نمودار
2 14 تیرآهن 12 متری IPE 155 کیلوگرم انبار تهران 4600000 1401-12-23 نمودار
3 16 تیرآهن 12 متری IPE 190 کیلوگرم انبار تهران 6700000 1401-12-23 نمودار
4 18 تیرآهن 12 متری IPE 226 کیلوگرم انبار تهران 6200000 1401-12-23 نمودار
5 20 تیرآهن 12 متری IPE 270 کیلوگرم انبار تهران 7400000 1401-12-23 نمودار
6 22 تیرآهن 12 متری IPE 315 کیلوگرم انبار تهران 9600000 1401-12-23 نمودار
7 24 تیرآهن 12 متری IPE 369 کیلوگرم انبار تهران 12900000 1401-12-23 نمودار
8 27 تیرآهن 12 متری IPE 434 کیلوگرم انبار تهران 11500000 1401-12-23 نمودار
9 30 تیرآهن 12 متری IPE 507 کیلوگرم انبار تهران 15000000 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

تیرآهن کارخانه کوثر اهواز

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 14 تیرآهن 12 متری IPE 130 کیلوگرم انبار تهران 3780000 1401-12-23 نمودار
2 16 تیرآهن 12 متری IPE 175 کیلوگرم انبار تهران 4780000 1401-12-23 نمودار
3 18 تیرآهن 12 متری IPE 200 کیلوگرم انبار تهران 5780000 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

تیرآهن کارخانه فایکو

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 16 تیرآهن 12 متری IPE 173 کیلوگرم انبار تهران 3880000 1401-12-23 نمودار
2 24 تیرآهن 12 متری IPE 350 کیلوگرم انبار تهران 4880000 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

تیرآهن کارخانه فولاد یزد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 14 تیرآهن 12 متری IPE 135 کیلوگرم انبار تهران 3830000 1401-12-23 نمودار
2 16 تیرآهن 12 متری IPE 175 کیلوگرم انبار تهران 4830000 1401-12-23 نمودار
3 18 تیرآهن 12 متری IPE 210 کیلوگرم انبار تهران 5730000 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

تیرآهن کارخانه ماهان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 14 تیرآهن 12 متری IPE 120 کیلوگرم انبار تهران 3380000 1401-12-23 نمودار
2 16 تیرآهن 12 متری IPE 165 کیلوگرم انبار تهران 3680000 1401-12-23 نمودار
3 18 تیرآهن 12 متری IPE 195 کیلوگرم انبار تهران 5600000 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

تیرآهن کارخانه ظفر بناب

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 14 تیرآهن 12 متری IPE 130 کیلوگرم کارخانه 27300 1401-12-24 نمودار
2 16 تیرآهن 12 متری IPE 170 کیلوگرم کارخانه 27300 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول